Nồi dầu tải nhiệt đốt than, củi trấu

Tell a Friend

Thông tin chi tiết:

 Nhiên liệu  Đốt than, củi trấu, phụ phẩm nông nghiệp
 Kết cấu  Ống xoắn đa tầng
 Kiểu lò  Đốt nhiên liệu trên ghi xích
 Hiệu suất  75±2%
 Điều khiển  Tự động
 Cấp liệu  Tự động
 Công suất  Từ 500.000Kcal/h đến 5.000.000 Kcal/h

Quay lại