Nồi dầu tải nhiệt đốt dầu và đốt khí tự động

Tell a Friend

Thông tin chi tiết:

 Nhiên liệu  Dầu DO, Biomass, LPG
 Kết cấu  Ống xoắn ba lớp
 Kiểu lò  Tán sương áp lực hoặc khí nén
 Hiệu suất  80±2%
 Điều khiển  Tự động
 Cấp liệu  Tự động
 Công suất  Từ 500.000 Kcal/h đến 5.000.000 Kcal/h

Quay lại