Lý thuyết một gang, thực tế một dặm

Khởi nghiệp ở tuổi nghỉ hưu, tuy có kiến thức khoa học vững vàng nhưng ông Chu Văn Kính vẫn phải từng bước vượt qua những khó khăn trên thương trường. Tuy nhiên, sự điềm tĩnh ở một người lớn tuổi cộng với triết lý "biết người biết ta" đã tạo nên một nền tảng đủ để ông tự tin phát triển cái mà ông gọi là "duyên nghiệp" của mình.

Đọc gì trong Doanh Nhân Sài Gòn số 254 (ra ngày 31/7)

Báo Doanh Nhân Sài Gòn số 254 (phát hành ngày 31/7) có các nội dung chính sau: