1. VỀ NHÂN SỰ
Tổng số nhân sự cơ hữu hiện có của Công ty là 43 người, có trình độ quản lý chuyên môn cao, được đào tạo từ các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật có tay nghề, với nhiều năm làm việc trong lĩnh vực nồi hơi.
 

2. VỀ MÁY MÓC & THIẾT BỊ CHẾ TẠO