1. Thiết kế, chế tạo, tư vấn, bảo trì, sửa chữa, lắp đặt các loại nồi hơi.
2. Cung cấp các trang thiết bị phụ của nồi hơi và hệ thống thiết bị nhiệt.
3. Thiết kế, chế tạo, tư vấn, bảo trì, sửa chữa, lắp đặt các dạng thiết bị trao đổi nhiệt.
4. Thiết kế, lắp đặt hệ thống điều khiển công nghiệp và hệ thống điện.
5. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước và hệ thống điều hòa không khí.
6. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.
7. Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nhiệt lạnh.