Nông dân Thái Bình làm "nhà máy điện", cạnh tranh EVN

Một người nông dân chính hiệu đã chế tạo thành công một lò đốt rác có khả năng phát điện đủ cho 20 hộ sử dụng thoải mái.

Bí quyết làm ăn của người Hoa ở Chợ Lớn

Cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn (TP.HCM) có truyền thống đoàn kết, giỏi làm ăn và hiển đạt. Được như vậy là nhờ họ có nhiều “bí quyết”.

Công nghệ biến nước thành lửa

Các nhà khoa học Anh mới đây phát triển một thiết bị cầm tay có thể tạo ra lửa từ nước mà không sử dụng khí ga dễ cháy.

Nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường

Mục tiêu của sản xuất sạch hơn là trong sản xuất tránh ô nhiễm bằng cách sử dụng tài nguyên, nguyên vật liệu và năng lượng một cách hiệu quả nhất. SXSH không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn cả lợi ích về môi trường. Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả là áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm tổn thất, mức tiêu thụ năng lượng của phương tiện, thiết bị mà vẫn bảo đảm nhu cầu, mục tiêu đặt ra đối với quá trình sản xuất và đời sống...